Nyheter

Här publiceras vägsamfällighetens nyheter, det senaste överst.

Kallelse föreningsstämma 25 augusti 2024

Söndag 25 augusti 2024 kl. 13.00 i Edsbro församlingshem vid kyrkan
Kaffe & té serveras.
Motioner ska vara inkomna senast 1 juni 2024 – mejla johan68sundstrom (snabel a) gmail.com eller sekreterare (snabel a) broedsbro.se eller posta: Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro
Dagordning hittar du här
Varmt välkommen!

Trivsam vårstädning den 27 april 2024
INSTÄLLD PGA VÄDRET

Hoppas du inte har planer den 27 april för då tänkte vi göra vårt område ännu lite finare. Först jobbar vi och sedan umgås vi en stund och grillar lite korv. Vårsolen har meddelat att hen kommer.

Tid och plats:
Lördagen den 27 april
Klockan 10:00
Vi ses vid anslagstavlan (där Bro och Ranåsvägen delar på sig)
Vid ca lunchtid grillar vi hos Madeleine och Christian Eriksson, Bro 35.

Som enskild vägförening har vi själv ansvaret för att sköta vägunderhållet. Sköter man vägen till Trafikverkets belåtenhet får man statligt bidrag. Bidraget är avgörande för att vi ska kunna hålla ned den avgift vi medlemmar betalar. Vi behöver hålla vägen och intilliggande markområden i gott skick. T ex får det inte växa träd och buskar nära vägkanten. Vägdiken måste underhållas så att dräneringen fungerar som den ska.

När vi ses den 27:e kommer vi ha ett antal uppgifter som vi fördelar mellan oss. Om du själv noterat något i området som behöver åtgärdas så får du gärna maila sekreterare@broedsbro.se.  

Du kommer väl? Förhoppningsvis blir vi så många så några bara behöver låtsas jobba. Utrusta dig med lämpligt trädgårdsredskap och ta med något att äta och dricka. Grill står Madeleine och Christian för.

Väl mött!

Styrelsen Bro Vägsamfällighet 

Kallelse till föreningsstämma

Publicerat på  av Webbadmin

Medlemmar i Bro vägsamfällighet är välko

Medlemmar i Bro vägsamfällighet är välkomna till föreningsstämma söndagen den 27 augusti 2023 kl. 13.00 i Edsbro församlingshem vid kyrkan. Kaffe och te serveras.

Motioner ska vara inkomna senast 1 juni. Mejla johan68sundstrom@gmail.com eller marianne@ellerud.se eller posta: Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro

Kallelse med dagordning hittar du här >>

(Protokoll efter stämman hittar du här >>)

Hälsningar Styrelsen i Bro vägsamfällighet

Information till dig som fastighetsägare och medlem i Bro Vägsamfällighet

Publicerat på  av Webbadmin

Hej, alla ni som bor vid vägen! Hoppas att Er sommar är bra på alla sätt.

Slyröjning och trädgrenar:

Bro vägsamfällighets styrelse har tidigare tagit ned grenar för hand. Nu har styrelsen anlitat ett företag som tar sly och grenar med maskin. Sköter vi väg och vegetation så kan vi behålla ”statsbidrag för enskild väghållning”. Bidraget är en förutsättning för att vägen skall vara duglig för boende och näringsliv som använder den.

Fortsatt god sommar önskar styrelsen för Bro vägsamfällighet.

Vid frågor kontakta:

Johan Sundström
076-851 77 17

Marianne Ellerud
070-456 24 93

Föreningsstämma 18 september 2022

Publicerat på  av Webbadmin

Välkommen till Bro Vägsamfällighets föreningsstämma söndag 18 september 2022 kl. 13.00 i Edsbro Församlingshem vid kyrkan.

Kaffe och te serveras.

Motioner ska vara inlämnade senast 18 augusti 2022.

Maila till sekreterare (snabel-a) broedsbro.se

eller posta till Bro vsf, Bro 8, 76297 Edsbro

Kallelse med dagordning ser du här.

Viktig information till dig som fastighetsägare och medlem i Bro Vägsamfällighet

Publicerat på  av Webbadmin

Som väghållare för enskild väg, som Bro Vägsamfällighet är, så får vi ett årligt driftbidrag från Trafikverket.

För att få behålla bidraget behöver vi sköta följande:

Barmarksunderhållet omfattar kostnader för bland annat grusning, dammbindning, röjning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll.

Vinterväghållningen omfattar kostnader för bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning.

När trafikanter av olika slag ringer till Trafikverket och säger att deras fordon tar skada av vegetationen som hänger ut mot vägen så kommer Trafikverket ut för att besikta. Sköter vi inte röjning av vegetation så förlorar vi det årliga driftbidraget.

Röjning av vegetation:

Om vi som bor vid vägen ser till att inga grenar hänger ut mot vägen t.ex. från vår tomtmark, så får vi behålla det årliga driftbidraget d.v.s. den tre kilometer långa vägen kommer att underhållas och vara användbar för trafik.

Låt oss hjälpas åt att få behålla det årliga driftbidraget.

Med vänlig hälsning

Johan Sundström

0768 – 517 717

Föreningsstämmor 22 augusti 2021

Publicerat på  av Webbadmin

Välkommen till Bro Vägsamfällighets stämmor söndag 22 augusti 2021.

Extra föreningsstämma kl. 14.00. Stadgar för Bro Vägsamfällighet.

Ordinarie föreningsstämma kl. 15.00.

Kaffe och te serveras mellan stämmorna.

Motioner ska vara inlämnade senast 8 augusti 2021. Maila till johan68sundstrom@gmail.com eller marianne@ellerud.se

eller posta till Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro.

Kallelser, dagordning och ändringsförslag till stadgar hittar du på föreningssidan, där protokoll också läggs ut.

Varmt välkommen!

Föreningsstämma 30 augusti 2020

Publicerat på  av Lasse

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för Bro Vägsamfällighet söndag 30 augusti – 2020 kl 14.00 i Edsbro församlingshem vid kyrkan. Kaffe & té serveras. 

Vi ombeds följa corona-råden, med hålla avstånd, ha god handhygien samt stanna hemma om man är sjuk eller har symptom.

Pga coronaläget finns i år möjlighet för ombud att representera upp till 3 personer, fullmakt ska uppvisas vid stämman.

Motioner ska vara inkomna senast 9 augusti – mejla sekreterare@broedsbro.se
eller posta: Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro

Dagordning hittar du här. Mer info finns på föreningssidan, där protokoll också läggs ut.

Varmt välkommen!

Sista infon om fiber

Publicerat på  av Lasse

Uppdaterat i maj: Alla fastigheter i Bro är nu anslutna och driftsatta. Däremot får 6 fastigheter på Lindholmen/Ranås vänta på att samläggningen med Vattenfall görs 2021.

Nu i mars kommer de borra/trycka fiberledningarna under asfaltsvägarna (Almungevägen och Roslagsvägen) så att Bros fiber blir ihopkopplat med övriga Edsbro. Därefter räknar BRS att de ska blåsa in fiber i dessa tomrör som borrats, och först då driftsätts Bros fiber och går att använda. Vi hoppas att allt går enligt planerna, i annat fall kan det bli en fördröjning på nån vecka. Här följer lite mer info vad man ska tänka på nuTill fibersidan

Dikesgrävning och lite annat

Publicerat på  av Lasse

Denna vecka kommer vi att rensa några igenväxta diken. Detta är ett pågående arbete, som vi kommer regelbundet att få göra, i den mån ekonomin tillåter. ”Potthålen” i vägen är just nu väldigt många pga allt regn som har kommit tidigare. Vi gör i mån av rätt väderlek ”sladdning” (skrapning) av vägen och likaså fyllningar av potthålen, men vi får ha lite tålamod med vägen denna vinter. I vår blir det en ny påfyllning av grus på vägen.

Fibern – tidsplan och info

Publicerat på  av Lasse

Fibern är sen ett par veckor dragen och klar i Bros vägar, och hälften har fått grävning på tomterna också. På vår fibersida kan du se uppdaterad info och tidsplan. Klicka här.

Uppdaterad info inför stämman

Publicerat på  av Lasse

Här kommer lite uppdaterad info inför föreningsstämman som är 14 september kl 13 i Församlingshemmet i Edsbro (ny lokal).

Styrelsens förslag till nya stadgar är uppdaterade efter synpunkter vi fått in. Här finns en länk, där uppdaterad info är markerat med blått. Länk stadgeförslag.

Sista datum för att skicka in motioner är 24 augusti. Använd ex vår kontaktsida.
Vi planerar att lägga in inkomna motioner tillsammans med styrelsens svar här på webbsidan innan stämman. Läs all information på föreningsinfosidan här.

Grenar vid vägen

Publicerat på  av Lasse

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM FASTIGHETSÄGARE OCH MEDLEM I BRO VÄGSAMFÄLLIGHET:

Vi har fått en skrivelse från Trafikverket att se till att för lågt hängande grenar över vägbanan måste sågas ner, annars riskerar vi att inte få behålla vägbidraget, som innebär hälften av våra intäkter. Så vi ber nu alla inventera sin/sina fastigheters yta mot vägen och ta ner grenar 4.6 m upp och helst 2 m in från vägkanten. Vi behöver att ni gör detta senast 5 augusti. Är man inte hemma så kan be till exempel någon granne om hjälp att mäta. Nedan finns tips på folk som åtar sig ta ner grenar, ifall man inte vill/kan göra det själv. Är inte grenarna borttagna senast 5 augusti tvingas vi i styrelsen att se till att detta görs, och sen skicka räkningen till fastighetsägaren, vilket vi helst vill undvika. Även om de flesta sköter sin gräns bra mot vägen, hoppas vi att alla kan hjälpas åt i detta, då det är en avgörande fråga för vägens framtid och ekonomi. Vet du att din granne som är bortrest har utskjutande grenar över vägen kan du mejla/ringa denne och informera eller erbjuda dig göra något. Tack på förhand för att vi hjälps åt med detta!

Tips på de som kan ta ned grenar och ska ha ansvarsförsäkring:

Niklas Breidenskog tel 076-134 40 62.  Leif Staf tel 070-227 82 57.  Triact AB tel 073-679 87 85

Om du behöver kontakta oss i styrelsen kring detta: Till vårt kontaktformulär.

Årsstämma och stadgeförslag

Publicerat på  av Lasse

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för Bro Vägsamfällighet lördag 14 september kl 13.00 i Edsbro församlingshem (vid kyrkan) Obs! ny lokal. Kaffe & te´ serveras.  Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 augusti (länk till kontaktsidan här). Styrelsen har förslag på nya stadgar (länk här) och höjning av avgiften per andel med 50 kr. Dagordning för stämman hittar du här.

Varmt välkommen!

Ny fiberinfo

Publicerat på  av Lasse

Norrtälje Energi har i mars 2019 tagit beslut om att ansluta fiber till oss! Läs mer på fliken om fiber här ovan i menyn.  Gå till sidan här.

Årsmöteshandlingar

Publicerat på  av Lasse

Årsmöteshandlingar lades upp några dagar efter årsmötet.

Till sidan om föreningsinfo. 

Fibernytt

Publicerat på  av Lasse

Här är lite info efter ett bra möte med kommunens bredbandssamordnare där vi pratat om fiberlösningen. Vi är fortfarande lite för få, ca 40%, i hela Edsbroområdet som bokat sig för en gemensam fiberaktör. Vi bör helst vara 50-60% (även om 80% är idealet). Får vi fiber så gynnar det hela orten, så att fler kan bo kvar, fler kan jobba hemifrån, föräldrar och elever kan hantera den nya e-skolplattformen, äldre ha fungerande larmtjänster osv osv. Kommunen har nyligen antagit en handlingsplan och arbetar nu för att hitta lösningar. Dels försöka trycka på fiberaktörerna, dels kunna komma med finansiella lösningar, och dels även hjälpa oss att ena oss och bli starkare tillsammans. Mötet kändes hoppfullt och så snart vi vet om aktörerna kan lösa frågan räknar vi med att bjuda in till ett möte för alla i Edsbro. Läs mer här.

Kallelse årsmöte

Publicerat på  av Lasse

Lördag 1 september kl 13 blir det årsmöte i Edsbro Bygdegård.
Kaffe & té serveras

Motioner ska vara inkomna senast 12 augusti – se kontaktuppgifter här

Dagordning finns här.

VÄLKOMMEN!

Ny info om fiber

Publicerat på  av Lasse

OBS! Kommande uppdateringar skrivs i första hand i fliken Fiberanslutning, så titta där (länk).

Just pratat med IP Onlys övergripande ansvarige som sa att byggbeslut ska tas senast slutet i november, men kan ske tidigare. De håller just nu på med offertförfrågningar till de som ska utföra arbetet. Och de kollar två alternativ: såväl för hela området Smara-Edsbro-Ununge som för de delområden där flest beställt fiber. Sen tidigare ligger vägarna i Bro bra till, då många här har beställt fiber. Vi får helt enkelt avvakta och se hur allt går, tills de mejlar ut till alla som beställt fiber.

Fibern närmar sig

Publicerat på  av Lasse

Fått besked idag av IP Only att de just nu håller på att dela upp hela området Smara, Edsbro och Ununge i mindre delar för att bestämma var man kommer att bygga fiber. Bro ligger bra till och lär enligt dem få fiber 2018, vi har gjort ett stort antal beställningar. Kampanjen är för närvarande stängd (men man kan ev pröva via deras webbsida ändå). Troligen blir en ny kampanj till priset 24.900 kr senare. Formellt byggbeslutet tas om 3-4 veckor och byggstart är planerad till våren 2018.

Hur går det med fibern?

Publicerat på  av Lasse

Har försökt få klarhet hur IP Onlys fiberkampanj i Smara-Edsbro har gått, och fått veta är att kampanjen är stängd sen 23 augusti, men att det fortfarande går att boka till kampanjpriset 19.900 kr. Hur länge det gäller är än så länge oklart, så råkar du ha missat att boka så gör det idag om du vill vara säker på att få samma pris. Enligt dem så ser det positivt ut, och att byggbeslut väntas tas i sept-okt. Om det stämmer så är det inte fråga om OM utan NÄR det ska byggas fiber, men det är än så länge bara muntligt via den säljare som var på området. Vi återkommer så snart vi fått mer besked!

Kallelse till årsmöte 10/9

Publicerat på  av Lasse

Alla medlemmar i Bro Vägsamfällighet, hälsas varmt välkomna till årsmöte söndagen den 10 september kl 14.00 i Edsbro Bygdegård. Kaffe & té serveras.

Dagordning finns här. Vill du skicka in en motion så kan du göra det genom att mejla eller posta –  våra kontaktuppgifter här.  Vi behöver ha din motion senast 5 september. Styrelsen föreslår i år en höjning av andelsavgiften med 50 kr/andel för kommande kantskärning m.m.

Du som vill ha fiberanslutning till din fastighet så har IP Only (som enda kvarvarande bolag) förlängt sin kampanj till 31 juli 18 aug. Läs mer här.

IP Only planerar fiberutbyggnad i Edsbro

Publicerat på  av Lasse

Har just pratat med ansvarig på IP Only som meddelar att de har ambitionen att i höst påbörja att bygga ut fiberanslutning i hela Edsbro, Smara, Bro samt flera andra byar omkring. Beslut är dock ej taget än, utan görs först 1-2 månader efter att kampanjen som går ut 30 juni är klar. Prognosen ser dock god ut. Har man ännu inte beställt fiber hos IP Only så går det bra att göra det på denna länk.

Norrtelje Tidning gjorde 3-4 maj ett stort reportage om fiberutbyggnaden i kommunen och intervjuade bland annat oss.  Här en länk (vissa avsnitt kräver dock NT-prenumeration)

Ej fiber med Norrtälje Energi

Publicerat på  av Lasse

Idag meddelade Norrtälje Energi att deras kampanj i Edsbro är avslutad och att de tyvärr inte kommer att bygga ut fiber i Edsbro pga för lågt intresse. De har stängt sin kampanj men man kan ändå anmäla intresse skriver de, ifall situationen ändras.

Nu inväntar vi IP Onlys deadline för sin kampanj som är förlängd till 30 juni. I nuläget har de ca 27 % bokade, och de behöver ha några till (40% kan ibland räcka). I och med att N. Energi lagt ner sin kampanj så ökar chansen att IP Only kommer att få tillräckligt många anmälda nu när många som tidigare bokat via N. Energi kommer att gå över till dem. Efter deadline kan det sen ta 4-5 veckor innan byggbeslut tas.

Så vill du ha fiberanslutning så rekommenderar vi nu att boka sig hos IP Only. Det gör du exempelvis här.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Diverse info

Publicerat på  av Lasse

  • Sandning beställs av vår ordförande. Har du synpunkter eller vill tipsa om sandning så ringer/sms:ar du denne. Se kontaktuppgifter här.
  • Är du intresserad av att gå kurs som anordnas av REV – Riksförbundet för Enskilda Vägar? Meddela gärna oss i så fall. Kontakta oss här.
  • Vi gjorde 22/10-16 en ny vägsyn och meddelade då även berörda fastighetsägare som har träd på sin mark vars grenar sticker ut över vägen. Vi hoppas detta åtgärdas snarast.

Hur går det med fibernätet?

Publicerat på  av Lasse

Flera undrar hur det går med fibernätet och idag kom IP Only ut med att de har fått in många bokningar men några till saknas. De har förlängt till 30 april som sista datum för deras rabatterade pris. Läs deras meddelande här.

Norrtälje Energi har satt 31 mars som sista datum för deras kampanj.

Vi får helt enkelt avvakta och se efter dessa datum hur läget ser ut då. Välkommen att mejla oss (kontaktuppgifter här) om du exempelvis inte redan bokat dig till någon, eller har funderingar på vem du ska välja, eller har bokat men har funderingar på om man kan boka sig för båda.

Senaste artiklarna I Norrtelje Tidning här.

Fiberuppdatering

Publicerat på  av Lasse

Hej,

Nu har båda fiberföretagen förlängt sina kampanjer i Edsbro med omnejd efter att inte kommit upp i tillräckligt många antal. Så här ser det ut för respektive bolag:

Norrtälje Energi har fått in ca 25 % anmälningar, och har därför förlängt kampanjen till 31 mars 2017. Enligt dem lär det förmodligen inte bli nån grävning år 2017.

IP Only har ungefär samma siffror och de har också förlängt sin kampanj, till 30 juni 2017.

Så, vi är där man helst inte ville hamna, att hälften valt det ena bolaget och hälften det andra. Kanske kommer bolagen överens om att en får gräva, eller så gräver bägge (samförläggning). I värsta fall drar det ut på tiden något eller ett par år, men hursomhelst lär det till sist ändå lösa sig. Kommunen kan ev styra upp det hela om det kör fast med ett s.k. samverkansavtal där man underlättar för ett bolag. Antingen får vi avvakta några månader och se vad som händer. Eller, så kan man ha ett möte där medlemmarna bestämmer sig för ett av bolagen (med hänsyn till ev bindning) och på det sättet påverkar utgången snabbare. Vad anser du? Mejla ditt svar – kontakuppgiter här

Idag i NT finns en bra artikel om fiberutbyggnaden i kommunen. Länk till artikeln här (öppnas i separat fönster).

För tidigare info om fiber se fliken Fiber

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Bro Vägsamfällighet

Hej och välkommen till Bro Vägsamfällighets webbsida

Publicerat på  av Lasse

Nu är vår webbsida klar på riktigt och vi ersätter nu den tillfälliga vi haft nån månad. Följ gärna fiberfrågan som vi försöker uppdatera så ofta vi kan. Välkommen också att interagera på fliken om Bro by där alla vi som är medlemmar kan använda på ett positivt sätt, ex genom att öka kommunikationen i byn och längs vägen.

Så småningom kommer vi lägga ut föreningsinfo.

Välkommen in!