Uppdaterad info inför stämman

Här kommer lite uppdaterad info inför föreningsstämman som är 14 september kl 13 i Församlingshemmet i Edsbro (ny lokal).

Styrelsens förslag till nya stadgar är uppdaterade efter synpunkter vi fått in. Här finns en länk, där uppdaterad info är markerat med blått. Länk stadgeförslag.

Sista datum för att skicka in motioner är 24 augusti. Använd ex vår kontaktsida.
Vi planerar att lägga in inkomna motioner tillsammans med styrelsens svar här på webbsidan innan stämman. Läs all information på föreningsinfosidan här.