Föreningsinfo

Här hittar du föreningsinfo så som stämmoprotokoll och övrig info kring vägen.

Kallelse föreningsstämma 27/8-23

Protokoll föreningsstämma 18/9-22

Info om slyröjning 27/7-22

Kallelse föreningsstämma 18/9-22

Protokoll föreningsstämma 22/8-21

Protokoll extra föreningsstämma 22/8-21

Kallelse extra föreningsstämma 22/8-21

Kallelse ordinarie föreningsstämma 22/8-21

Förslag stadgeändringar till stämma 22/8-21

Föreningsstämmoprotokoll 30/8-20

Kallelse föreningsstämma 30/8-20

Förslag till nya stadgar att beslutas en andra gång 30/8-20

Tips på slyröjning vid tomtgräns mot vägen 

Föreningsstämmoprotokoll 14/9-19

Motion till föreningsstämma samt styrelsens svar 31/8-19

Kommentarer till stadgeförslaget 31/8-19

Dagordning och kallelse föreningsstämma 14/9-19

Uppdaterat förslag till nya stadgar (aug 2019) samt info

Viktig info om att ta ned grenar

Allmän info om träd och buskar vid vägen (öppnas i nytt fönster)

Årsmötesprotokoll 1/9-18 (öppnas i nytt fönster)

Dagordning och kallelse årsmöte 1/9-18

Årsmötesprotokoll 10/9-17 (öppnas i nytt fönster)

Årsmöte 2017: Alla medlemmar i Bro Vägsamfällighet, hälsas varmt välkommen till årsmöte söndagen den 10 september kl 14.00 i Edsbro Bygdegård. Kaffe & té serveras. Dagordning finns här. Vill du skicka in en motion så kan du göra det genom att mejla eller posta till oss se våra kontaktuppgifter här. Vi behöver ha din motion senast 5 september. Styrelsen föreslår i år en höjning av andelsavgiften med 50 kr/andel för kommande kantskärning m.m.
PS: Du som vill ha fiberanslutning till din fastighet så har IP Only (som enda kvarvarande bolag) sin kampanj t.o.m. 31 juli 18 aug. Läs mer här.

Sandning: beställs av vår ordförande. Har du synpunkter eller vill tipsa om sandning så ringer/sms:ar du denne – se kontaktuppgifter här.

Gå vägkurs: Är du intresserad av att gå kurs som anordnas av REV – Riksförbundet för Enskilda Vägar? Meddela gärna oss i så fall. Kontakta oss här.

Vägsyn: Vi gjorde 22/10-16 en ny vägsyn och meddelade då även berörda fastighetsägare som har träd på sin mark vars grenar sticker ut över vägen. Vi hoppas detta åtgärdas snarast.

Årsmötesprotokoll 31/8-16 (öppnas i nytt fönster)