Information till dig som fastighetsägare och medlem i Bro Vägsamfällighet

Hej, alla ni som bor vid vägen! Hoppas att Er sommar är bra på alla sätt.

Slyröjning och trädgrenar:

Bro vägsamfällighets styrelse har tidigare tagit ned grenar för hand. Nu har styrelsen anlitat ett företag som tar sly och grenar med maskin. Sköter vi väg och vegetation så kan vi behålla ”statsbidrag för enskild väghållning”. Bidraget är en förutsättning för att vägen skall vara duglig för boende och näringsliv som använder den.

Fortsatt god sommar önskar styrelsen för Bro vägsamfällighet.

Vid frågor kontakta:

Johan Sundström
076-851 77 17

Marianne Ellerud
070-456 24 93

Viktig information till dig som fastighetsägare och medlem i Bro Vägsamfällighet

Som väghållare för enskild väg, som Bro Vägsamfällighet är, så får vi ett årligt driftbidrag från Trafikverket.

För att få behålla bidraget behöver vi sköta följande:

Barmarksunderhållet omfattar kostnader för bland annat grusning, dammbindning, röjning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll.

Vinterväghållningen omfattar kostnader för bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning.

När trafikanter av olika slag ringer till Trafikverket och säger att deras fordon tar skada av vegetationen som hänger ut mot vägen så kommer Trafikverket ut för att besikta. Sköter vi inte röjning av vegetation så förlorar vi det årliga driftbidraget.

Röjning av vegetation:

Om vi som bor vid vägen ser till att inga grenar hänger ut mot vägen t.ex. från vår tomtmark, så får vi behålla det årliga driftbidraget d.v.s. den tre kilometer långa vägen kommer att underhållas och vara användbar för trafik.

Låt oss hjälpas åt att få behålla det årliga driftbidraget.

Med vänlig hälsning

Johan Sundström

0768 – 517 717

Föreningsstämmor 22 augusti 2021

Välkommen till Bro Vägsamfällighets stämmor söndag 22 augusti 2021.

Extra föreningsstämma kl. 14.00. Stadgar för Bro Vägsamfällighet.

Ordinarie föreningsstämma kl. 15.00.

Kaffe och te serveras mellan stämmorna.

Motioner ska vara inlämnade senast 8 augusti 2021. Maila till johan68sundstrom@gmail.com eller marianne@ellerud.se

eller posta till Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro.

Kallelser, dagordning och ändringsförslag till stadgar hittar du på föreningssidan, där protokoll också läggs ut.

Varmt välkommen!

Föreningsstämma 30 augusti 2020

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för Bro Vägsamfällighet söndag 30 augusti – 2020 kl 14.00 i Edsbro församlingshem vid kyrkan. Kaffe & té serveras. 

Vi ombeds följa corona-råden, med hålla avstånd, ha god handhygien samt stanna hemma om man är sjuk eller har symptom.

Pga coronaläget finns i år möjlighet för ombud att representera upp till 3 personer, fullmakt ska uppvisas vid stämman.

Motioner ska vara inkomna senast 9 augusti – mejla sekreterare@broedsbro.se
eller posta: Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro

Dagordning hittar du här. Mer info finns på föreningssidan, där protokoll också läggs ut.

Varmt välkommen!

Sista infon om fiber

Uppdaterat i maj: Alla fastigheter i Bro är nu anslutna och driftsatta. Däremot får 6 fastigheter på Lindholmen/Ranås vänta på att samläggningen med Vattenfall görs 2021.

Nu i mars kommer de borra/trycka fiberledningarna under asfaltsvägarna (Almungevägen och Roslagsvägen) så att Bros fiber blir ihopkopplat med övriga Edsbro. Därefter räknar BRS att de ska blåsa in fiber i dessa tomrör som borrats, och först då driftsätts Bros fiber och går att använda. Vi hoppas att allt går enligt planerna, i annat fall kan det bli en fördröjning på nån vecka. Här följer lite mer info vad man ska tänka på nu. Till fibersidan

Dikesgrävning och lite annat

Denna vecka kommer vi att rensa några igenväxta diken. Detta är ett pågående arbete, som vi kommer regelbundet att få göra, i den mån ekonomin tillåter. ”Potthålen” i vägen är just nu väldigt många pga allt regn som har kommit tidigare. Vi gör i mån av rätt väderlek ”sladdning” (skrapning) av vägen och likaså fyllningar av potthålen, men vi får ha lite tålamod med vägen denna vinter. I vår blir det en ny påfyllning av grus på vägen.

Uppdaterad info inför stämman

Här kommer lite uppdaterad info inför föreningsstämman som är 14 september kl 13 i Församlingshemmet i Edsbro (ny lokal).

Styrelsens förslag till nya stadgar är uppdaterade efter synpunkter vi fått in. Här finns en länk, där uppdaterad info är markerat med blått. Länk stadgeförslag.

Sista datum för att skicka in motioner är 24 augusti. Använd ex vår kontaktsida.
Vi planerar att lägga in inkomna motioner tillsammans med styrelsens svar här på webbsidan innan stämman. Läs all information på föreningsinfosidan här.

Grenar vid vägen

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM FASTIGHETSÄGARE OCH MEDLEM I BRO VÄGSAMFÄLLIGHET:

Vi har fått en skrivelse från Trafikverket att se till att för lågt hängande grenar över vägbanan måste sågas ner, annars riskerar vi att inte få behålla vägbidraget, som innebär hälften av våra intäkter. Så vi ber nu alla inventera sin/sina fastigheters yta mot vägen och ta ner grenar 4.6 m upp och helst 2 m in från vägkanten. Vi behöver att ni gör detta senast 5 augusti. Är man inte hemma så kan be till exempel någon granne om hjälp att mäta. Nedan finns tips på folk som åtar sig ta ner grenar, ifall man inte vill/kan göra det själv. Är inte grenarna borttagna senast 5 augusti tvingas vi i styrelsen att se till att detta görs, och sen skicka räkningen till fastighetsägaren, vilket vi helst vill undvika. Även om de flesta sköter sin gräns bra mot vägen, hoppas vi att alla kan hjälpas åt i detta, då det är en avgörande fråga för vägens framtid och ekonomi. Vet du att din granne som är bortrest har utskjutande grenar över vägen kan du mejla/ringa denne och informera eller erbjuda dig göra något. Tack på förhand för att vi hjälps åt med detta!

Tips på de som kan ta ned grenar och ska ha ansvarsförsäkring:

Niklas Breidenskog tel 076-134 40 62.  Leif Staf tel 070-227 82 57.  Triact AB tel 073-679 87 85

Om du behöver kontakta oss i styrelsen kring detta: Till vårt kontaktformulär.