Stadgar

Här är stadgarna som är godkända av Lantmäteriet 2021. För att se dem som pdf klicka här.