Föreningsstämmor 22 augusti 2021

Välkommen till Bro Vägsamfällighets stämmor söndag 22 augusti 2021.

Extra föreningsstämma kl. 14.00. Stadgar för Bro Vägsamfällighet.

Ordinarie föreningsstämma kl. 15.00.

Kaffe och te serveras mellan stämmorna.

Motioner ska vara inlämnade senast 8 augusti 2021. Maila till johan68sundstrom@gmail.com eller marianne@ellerud.se

eller posta till Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro.

Kallelser, dagordning och ändringsförslag till stadgar hittar du på föreningssidan, där protokoll också läggs ut.

Varmt välkommen!