Information till dig som fastighetsägare och medlem i Bro Vägsamfällighet

Hej, alla ni som bor vid vägen! Hoppas att Er sommar är bra på alla sätt.

Slyröjning och trädgrenar:

Bro vägsamfällighets styrelse har tidigare tagit ned grenar för hand. Nu har styrelsen anlitat ett företag som tar sly och grenar med maskin. Sköter vi väg och vegetation så kan vi behålla ”statsbidrag för enskild väghållning”. Bidraget är en förutsättning för att vägen skall vara duglig för boende och näringsliv som använder den.

Fortsatt god sommar önskar styrelsen för Bro vägsamfällighet.

Vid frågor kontakta:

Johan Sundström
076-851 77 17

Marianne Ellerud
070-456 24 93