Viktig information till dig som fastighetsägare och medlem i Bro Vägsamfällighet

Som väghållare för enskild väg, som Bro Vägsamfällighet är, så får vi ett årligt driftbidrag från Trafikverket.

För att få behålla bidraget behöver vi sköta följande:

Barmarksunderhållet omfattar kostnader för bland annat grusning, dammbindning, röjning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll.

Vinterväghållningen omfattar kostnader för bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning.

När trafikanter av olika slag ringer till Trafikverket och säger att deras fordon tar skada av vegetationen som hänger ut mot vägen så kommer Trafikverket ut för att besikta. Sköter vi inte röjning av vegetation så förlorar vi det årliga driftbidraget.

Röjning av vegetation:

Om vi som bor vid vägen ser till att inga grenar hänger ut mot vägen t.ex. från vår tomtmark, så får vi behålla det årliga driftbidraget d.v.s. den tre kilometer långa vägen kommer att underhållas och vara användbar för trafik.

Låt oss hjälpas åt att få behålla det årliga driftbidraget.

Med vänlig hälsning

Johan Sundström

0768 – 517 717