Fiberanslutning

Här har du information om fiberanslutningen längs våra vägar. Senaste inlägget är överst.

Fibernedläggning i Bro hösten 2019

Inlägg 18 maj 2020

Lindholmen och Ranås: Vattenfall har beslutat sig att skjuta på sitt projekt att lägga ner de luftburna elledningarna i marken till nästa år. I och med det drabbas också samläggningen av fiber med IP Only till de 5-6 fastigheter i Lindholmen och Ranås. Orsaken enligt Vattenfall är ekonomisk brist, och där får man förmoda att coronaläget spelat in. Förhoppningsvis kan de köra igång igen efter årsskiftet. IP Only håller nu på att undersöka om de skulle kunna göra något ändå i år. De har ju redan installerat på tomter och i hus i berörda fastigheter, och de vill ju gärna avsluta projektet nu. Vi återkommer när vi vet mer.  Uppdaterat: Vattenfall och IP Only har nu lagt ner elkablar samt fiber till Ranås och Lindholmen, och allt är installerat och i drift.

Bro: Alla fastigheter har nu fått sin fiber driftsatt och klar. Som ni kan se nedan här på sidan finns info för hur man går tillväga att välja tjänsteoperatör (ex Telia, Ownit mfl) om man inte redan gjort det.

Vi har gjort en egen besiktning av vägen och vägtrummorna och allt såg bra ut utom vid infarten från väg 280 (nära vår busskur), där ska vi be dem återställa bättre. Har du något annat att anmärka på kring det så kontakta oss här.

Inlägg 11 mars 2020

Uppdaterat 26/3-20: Förra veckan driftsattes i princip hela Bro. Nån enstaka fastighet återstår nu bara.

Ranås & Lindholmen: Länsstyrelsen har nu grävt två provgropar mellan Ranås och Smara, svar inväntas från det. Om ingen arkeologisk utgrävning behövs kan Vattenfall börja gräva ner elledningen tidigast i maj (och då samlägga fiber med IP Only).

Uppdaterat 18/3-20: Bro ser ut att driftsättas denna vecka, åtminstone halva Bro. Ha koll på när två lampor lyser på mediaomvanlar-boxen (se mer info nedan). Den kvarstående fastighet som ännu ej har fått sin installation (inne i hemmet), kan få vänta en tid pga coronaviruset. De tittar på hur komma runt detta problem.

De blåa markeringarna längs vägen är för att märka ut fiberdragningen, och göra en exakt karta över allt.

Från denna vecka kommer de borra/trycka fiberledningarna under asfaltsvägarna (Almungevägen och Roslagsvägen) så att Bros fiber blir ihopkopplat med övriga Edsbro. Någon vecka därpå räknar BRS att de ska blåsa in fiber i dessa tomrör som borrats, och först då driftsätts Bros fiber och går att använda. Vi hoppas att allt går enligt planerna, i annat fall kan det bli en fördröjning på nån vecka.

Du kan se på din mediakonverter (boxen som fiberinstallatörerna monterat i ditt hus) att lampan ovanför den nedersta/yttersta gröna också lyser. Då är det klart. Jag rekommenderar att man för säkerhets skull då ringer den operatör man valt (ex Telia, Bahnhof etc) och ser till att deras abonnemang verkligen går igång. Har du inte redan fått router (och ev tv-box mm) så kan man prata med samma operatör och be dem skicka redan nu. De ska även vara behjälpliga med support på hur man installerar routern (lättare instruktioner brukar medfölja, och utförligare finns ofta på deras hemsida). Vi hoppas det inte blir något bakslag med avbrott i anslutningen, vilket ibland kan ske de första veckorna.

För Ranås och Lindholmen inväntar man fortfarande Länsstyrelsens arkeologer, som just nu håller på med provgrävningar. Först därefter vet vi hur tidsplanen kan se ut.

Inlägg 27 januari 2020

Här är lite uppdaterad info om fiberläget (för Ranås/Lindholmen se lite längre ned).

 

Vad har gjorts: Nu är all fiber nedgrävd i hela Bro i såväl vägar som på tomterna, utom på en tomt. De har även varit här och blåst i fiberkabeln i tomrören. Dock inväntar man just nu bara momentet med att borra under Rimbovägen och Almungevägen, för att kunna koppla ihop Bros kablar med huvudkablarna som går till huvudskåpet i centrala Edsbro.

Installation: Troligtvis först när den vägborrningen är klar så kommer de att ringa runt och boka tid för att borra och installera fiberdosor inne i husen. Så var beredda på att bli uppringda av BRS under närmaste veckorna. Det borras främst inifrån och ut, och sätts upp 2 fiberdosor på insidan i varje hus. Ett eluttag ska finnas max 50 cm från borrhålet. Installationen tar ca 2 tim/fastighet.

Börja använda fibern? Lite beroende på situationen just då så görs anslutningen i ungefär samma veva som installationen och man kan börja använda fibern, mer info om det läggs ut på webbsidorna (se nedan). BRS tror att en del av Edsbro lär få fibern inkopplad och klar i februari medan för oss i Bro snarare i början av mars, om allt går som planerat. Det är sen inte helt ovanligt att fibern går ner första veckorna och att man gör felsökningar. Har du inte redan förbokat tjänsteoperatör så gör gärna det nu, här är länk. I vissa fall görs det dock först när installationen är klar. Operatören handhåller router och övrigt som kan behövas beroende på tjänster du väljer. Vi rekommenderar att även ringa operatören så snart allt är inkopplat, för även om de sagt att det ska ske automatiskt så är det inte alltid det funkar.

När betala? När anslutningen är klar kommer Norrtälje Energi att skicka ut faktura, där RUT och ROT är avdraget, och skulle man nått taket för ROT/RUT så får man i så fall en tilläggsfaktura sen.

För er på Ranås och Lindholmen så har ju IP Onlys entreprenör grävt på era tomter och installerat fiberboxar på och i husen. Där väntar man nu bara på att Vattenfall ska gräva ner elledningarna mellan Johanneslund-Lindholmen-Ranås-Smara där IP Only ska lägga ner sin fiberkabel i samma veva. Troligen sker detta i februari om allt går som planerat. Man väntar fortfarande på att Länsstyrelsen ska godkänna den nya sträckningen som Vattenfall planerar.

Problem? Skulle någon av er uppleva något problem kring grävning, installation eller övrigt och ni inte vet vem ni ska vända er till så kontakta oss så hjälper vi till.

Följ vad som händer: För att se info oftare så rekommenderas främst att gå in på www.edsbro.org/fiber-bredband/ där ofta mer omfattande info finns. Men kika även in på denna sida för att se specifikt kring Bro.

Inlägg 16 januari 2020

Nu har IP Only grävt på tomterna i Ranås och Lindholmen och installerat fiberboxar i husen. Där väntar man nu bara på att Vattenfall ska gräva ner elledningarna mellan Johanneslund-Lindholmen-Ranås-Smara där IP Only ska lägga ner sin fiberkabel i samma veva. Troligen sker detta januari-februari om allt går som planerat.

Inlägg 9 januari 2020

Nu är i princip all fiber nedgrävd i hela Bro, såväl i vägar som på tomterna. Nu återstår dels att blåsa i fiber i tomrören, och dels installera i husen (det ska borras in och sättas upp fiberdosor) innan det är dags för anslutning och möjlighet att börja använda fibern. BRS kommer när tillräckligt många tomrör fått fiber inblåst, att ringa och boka tid för installation i husen, så se till att svara när de ringer. När detta sker beror lite på hur det går i övriga Edsbro också, där just nu ca 2/3-delar har grävts ner. Det är också väderberoende på hur långt de hinner gräva på tomterna. Först när arbetet är klart kommer Norrtelje Energi skicka ut fakturor, där RUT och ROT är avdraget, och har man nått taket för ROT/RUT så får man en tilläggsfaktura sen.

Inlägg 12 november 2019

Fibern är sen ett par veckor dragen och klar i Bros vägar, och hälften har fått grävning på tomterna också. Här följer lite info och tidsplan: (några uppdateringar gjorda 4/12)

  • Jirvelius som lagt ner fibern i vägarna kommer närmsta veckan att snygga till det sista och fylla igen där det behövs.
  • BRS beräknar fortsätta grävningen på tomterna denna vecka runt den 16 december.
  • För själva installationen i husen så kommer BRS ringa och boka tid, så snart det finns tillräckligt många i Edsbro som fått grävt på tomten. Troligtvis sker detta arbete i december januari men kan ske tidigare eller senare (beroende på bl a tjäle eller förseningar). Installationen brukar ta ca 2 timmar. De borrar sig in genom en yttervägg och fäster en dosa på insidan, max 50 cm från eluttag.
  • När tillräckligt många har fått installationen gjord kan anslutningen ske och det går att använda fibern. Vi får se om ursprungliga planen som är runt årsskiftet håller, det beror som sagt på tjäle och annat som försenar.
  • Redan nu säljer operatörer (ffa Telia) tjänster som internet, TV mm. Dessa håller med utrustning som router, tv-box etc. Du kan se vilka operatörer man kan välja bland och vad deras priser är genom att  på följande länk skriva in en adress som redan har fiber, ex Backvägen xx.  www.bredbandswebben.se/start/

För Ranås och Lindholmen så hoppas IP Only kunna gräva fram fibern genom Smara. Men det krävs först att de får till ett samarbete med Vattenfall som ska gräva ner elledningarna i början på 2020. Chansen är stor att så ska ske, även om inget är klart än.

Mer info finner ni på följande sida: edsbro.org/fiber-bredband/

Om ni undrar något så tveka inte att kontakta oss – länk här.

Inlägg 5 augusti 2019

Här kommer info om hur det går med fiberläggningen i Bro och Edsbro. Det är helt klart med de entreprenörer som ska utföra arbetet här, det blir BRS som är huvudentreprenör och Jirvelius som lägger ner fibern i vägarna. Redan nu bereds tillstånd hos Trafikverket m fl för de större vägarna, medan våra två vägar kommer de att börja projektera nån gång augusti-september och göra klart med avtal med vägföreningen och de fastighetsägare som berörs. Tomtägarna kommer också kontaktas av BRS för genomgång av grävning på tomt.

Beräknad byggstart är i oktober med preliminärt slutdatum kring årsskiftet. Fiberläggningen går rätt snabbt, ca 500 m/dag (på grusvägar som i vårt fall troligen 800 m/dag), och de använder både systemet Ledningskollen samt georadar för att se ev ledningar i vår väg. Vi kommer ändå att märka ut sådant vi vet ligger under vägen och sådant som vi har fått info om från er.  För säkerhetsskull meddela oss om du vet något som går i vägen. Det som däremot finns på er tomt (rör, ledningar etc) går ni igenom med BRS som kontaktar er i god tid innan det är dags.

Metoden som används här för att lägga ner fiber i vägen heter microtrenching vilket innebär att man skär med diamantklinga ett ca 50 cm djupt spår som är 2,5 cm brett. Enligt de sakkunniga ska detta vara skonsamt mot vägen till skillnad mot vanlig trenching (fräsning) och grävning. Om något händer har vi ändå 5 års garanti på nedläggningen. På tomterna är det bara grävning som gäller, och där kommer BRS ansvara för det, och ni kommer överens om var på tomten det är bäst att gräva.

För er 7 fastigheter som inte ingår i Norrtälje Energis fiberområde, så kämpar vi fortsatt på för att de ska omfatta även er. Dock verkar det inte troligt att så sker i år. Hur det blir nästa år vet vi inte än, men vi ligger på dem om det.

Vi kommer att meddela allt eftersom när det dyker upp viktig info. På denna sida hittar du uppdaterad info löpande. Och för hela Edsbro-området finns även www.edsbro.org där det kan finnas ytterligare info. Så kika gärna in på båda dessa sidor då och då. Har ni frågor så hör gärna av er. Kontaktformulär här.

Inlägg 15 mars 2019

Nu har äntligen det tagits ett fiberbeslut! Det är Norrtälje Energi som gjort det och större delen av Bro vägsamfällighets fastigheter ingår i deras kampanjområde. Väldigt många hos oss har bokat och vi hoppas fler hänger på och att de som ej ingår ännu i kampanjen ska kunna ingå. 

Norrtälje Energi kommer nu under våren att projektera, inskaffa alla tillstånd och göra upphandlingar med underentreprenörer. Efter sommaren kommer de börja gräva och beräknar bli klara innan årsskiftet. Vi som vägsamfällighet samt de markägare som berörs kommer att skriva under avtal nu under våren. Sen kommer var och en få träffa entreprenören för att planera installationen på tomten och i huset. Se till att ha koll på var på tomten du har ledningar (det är ditt ansvar) och var du vill ha dosan och routern i huset (rekommenderas att det är centralt i huset).

Det är stort antal bokningar här i Bro. 100% har bokat på Ranåsvägen, och ca 60% på Brovägen, vilket är långt över genomsnittet i Edsbro. Ni som ännu ej bokat er har på er till den 31 mars att få samma pris. Därefter blir det dels dyrare (och pris för grävning på tomt ingår då ej) samt att man lär få vänta. För er som ligger utanför kampanjområdet (7 fastigheter) så jobbar Framtid Edsbro med att påverka N. Energi att omfatta även er, och ligger även på kommunen att se till så detta sker. Vi tittar även på alternativa möjligheter så som egen grävning (vilket brukar fungera bra).

En del kanske ännu är bundna av IP Onlys avtal. Har avtalets 24 månader löpt ut kan man säga upp avtalet och se till att få ett skriftlig bekräftelse där det också framgår att ingen avbokningskostnad utgår. En del har även fått samma bekräftelse även om inte 24 månader gått, vilket då kan vara värt att fråga deras kundtjänst om.

Vi återkommer om det skulle vara något speciellt. Annars hoppas vi att planen går som beräknat och de börjar gräva här efter sommaren.

Inlägg 5 februari 2019

Här är uppdaterad info från Norrtälje Energi om hur de går vidare med fibern i Edsbro.

Det blir så som vi skrev sist, att Norrtälje Energi förlänger kampanjen med 14 dagar så att de som ej hunnit/kunnat boka än får chansen att göra det. De kommer att försöka ringa dem som ej har bokat och höra om de har några funderingar eller vill boka. Det låter som ett bra sätt att gå vidare. Det behövs några till för att de ska ta beslut att vi ska få fiber hit till oss. Här är länk till där man bokar sig.

För er som ännu inte ingår i Norrtälje Energis kampanjområde, så behöver vi vänta till de först bestämt om de ska bygga här (byggbeslut). Därefter kommer de i så fall att sätta sig ner och gå igenom vilka det är utanför som gjort intresseanmälan och hur många i samma område, för att se om de ska inkluderas i kampanjen och i så fall med samma kampanjpris eller bli en prisdiskussion.. Framtid Edsbro och även kommunens bredbandssamordnare påverkar så mycket vi kan för att få området att bli så stort det bara går. Men som sagt, först måste ett byggbeslut tas.

Blir det ett byggbeslut så kommer vi dels att ligga på Vattenfall att det samtidigt görs en samläggning med elledningarna (att de lägger ner de stormutsatta elledningarna i samma grävning) och dels se till att vår väg behandlas så bra det går i grävningen genom ett tydligt avtal.

Kolla gärna Framtid Edsbros uppdaterade FAQ med alla frågor och svar kring fiber till Edsbro och Smara. Länk här.

Inlägg 2 februari 2019

Norrtälje Energis kampanjdatum passerades den 31/1. Hur gick det då och vad händer nu? Och är det försent att anmäla sig? Här är svaren på dessa frågor:

Så här ser det ut: Många bokade sig i sista stund, och i Edsbro ökade det från 23% till ca 33% som bokat. Här i Bro är det väldigt många som bokat sig. På Ranåsvägen är det faktiskt 100% (och av de utanför kampanjområdet ute på Ranås och Lindholmen verkar alla gjort en intresseanmälan som ökar chansen att få fiber dit). På Bro-vägen så har merparten bokat sig, 60-65%. Så även om det ser bra ut här hos oss, så är det egentligen för få bokade i Edsbro för att det ska vara ekonomiskt, men Norrtälje Energi ska ta ett beslut inom kort hur de ska gå vidare. Sen kanske det också påverkar om IP Only lägger ner sin del här eller ej. Ännu har inte IP Only och Norrtälje Energi kommit överens om ev uppdelning i kommunen, förhoppningsvis sker det nästa vecka och då kan processen bli lättare.

Att boka sig nu: Det kan bli så att det blir ett par veckors förlängning med möjlighet för dem som försökte boka de dagar bokningssystemet låg nere förra helgen. Det beslutet tas i så fall nu på måndag. Har man ännu inte bokat sig, så pröva att boka dig nu (ser ut att gå). Länk här.

Vi återkommer så snart vi har mer information.

Inlägg 30 januari 2019

Sista dagarna av Norrtälje Energis nya fiberkampanj. Hur går det och vad händer nu? Här följer lite kort info om vad som sagts på de två möten som varit i Edsbro och lite mer vad som skett därefter.

Det är ännu lite för få som bokat sig för fiber för att det ska bli ett byggbeslut.  Här i Bro så är intresset rätt stort, framförallt på Ranåsvägen där i princip alla bokat sig (eller intresseanmält sig om de ännu ej tillhör kampanjen). På Bro-vägen är det dock en del kvar som ej bokat sig. Förhoppningsvis kommer fler nu att boka de sista dagarna, men det lär också finnas en del som inte bestämt sig eller kanske inte ens vill ha fiber. En del tror att mobilmasterna ska räcka eller att de ska bli bättre med 5G om det skulle komma hit, men enligt de flesta kunniga på området så är mobilnätet är bara ett komplement och räcker inte till vare sig nutidens eller framtidens ökade behov. Det märks inte minst som nu efter stormen, eller sommartid då masterna inte ens klarar fritidshusens behov. En del har också undrat om man måste vänta in att IP Only säger upp sina avtal för att kunna boka hos Norrtälje Energi, men där är svaret att man dels, inte behöver säga upp avtal med IP Only, och dels att man också ska boka sig hos Norrtälje Energi. De sistnämndas avtal är dessutom inte bindande förrän de börjar gräva.

Vi får se om Norrtälje Energi förlänger sin kampanj några veckor, för att de som inte lyckades boka under helgens systemfel i bokningssystemet. Och om kommunen lyckas få IP Only och Norrtälje Energi att komma överens och släppa dödläget.

Så låt oss alla hjälpas åt så att vi inte står där utan vare sig fiber eller koppartråd.

Mer info om fiberanslutningen hittar du på: https://framtidedsbro.wordpress.com/fiber/ 

Inlägg 17 december 2018

Detta brev har Framtid Edsbro nu skickat ut till Edsbro- och Smarabor nu i december. Som tillägg kan nämnas att förutom 7 fastigheter så ingår alla i Bro vsf i Norrtälje Energis kampanj. Ex. Ranås och Lindholmen ingår ej, men vi försöker påverka så att alla omfattas, alternativt hitta annan lösning. 

Vi har nu fått nya besked om hur det går med bredbandsutbyggnaden i Edsbro & Smara. Vi vet ännu inte om IP Only kommer att bygga fiber i Edsbro och Smara, vi ska få detta bekräftat senast i mitten av januari. Däremot har Norrtälje Energi startat en ny fiberkampanj som pågår t.o.m. 31/1-19, där vi rekommenderar alla att anmäla sig. Mer info nedan. För att det ska bli bredband här är det mycket viktigt att så många som möjligt anmäler sig. Framtid Edsbro bjuder in alla till ett infomöte lördag 26 januari kl 14.00. Då kommer vi och kommunens bredbandssamordnare att informera och svara på frågor.

Norrtälje Energis inbjudan har gått ut till fastigheter inom berört område i december. Har man ej fått denna inbjudan än så kan man gå in på länken nedan och se om ens adress är med. Där kan man även se sin status – anmäld, intresseanmäld, ej ansluten eller under beställning. Står ens adress ej med alls så kan det vara så att man ligger utanför kampanjområdet, i så fall kontakta oss så att vi kan försöka påverka att det blir så stort område som möjligt. Dock finns vissa ekonomiska ramar för detta projekt. Och kommunen har som målsättning (dock ej något löfte) att 95% av fastigheterna i kommunen ska få bredband senast år 2020, och resten 2025.

Vad behöver vi göra nu? För att vi ska få fiber till Edsbro och Smara så behöver vi hjälpas åt att få så många som möjligt att boka sig hos Norrtälje Energi. Förutom att anmäla sig för sin egen fastighet så kan vi prata med våra grannar och vänner på orten. OBS! Det räcker inte med att ha gjort intresseanmälan, det behövs nu en riktig anmälan. Nedan finns en länk till var man anmäler sig.

Vad är bredband?: Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker för dataöverföring, ett exempel är fiber som oftast grävs ned i marken. Med bredband kan man såväl ringa, använda internet och även se på tv.

Varför bredband?: Fördelarna med bredband är många: Fler kan jobba hemifrån – småföretag, de som vabbar osv. Fler tjänster i hemmen kräver idag (och i framtiden) snabbare och kraftigare internet än vad mobilt bredband kan erbjuda (speciellt sommartid). TV, dataspel mm kräver bra uppkoppling. De gamla kopparledningarna för telefon kommer att tas ned (och gör så på många håll redan). Fastigheten ökar i värde den dagen du vill sälja och många köpare kräver idag bra internetlösningar.​ Dessutom om det är nedgrävt bredband så förfulas inte vår omgivning med master, luftburna ledningar osv.

Informationsmöte: Lördag 26/1 kl 14.00 anordnar vi ett möte för oss alla i Edsbro & Smara-området, där vi och kommunens bredbandssamordnare informerar om det aktuella läget, svarar på frågor och vi hjälper de som vill anmäla sig för fiber. Plats:​ Bygdegården, Edsbro. Ni får jättegärna meddela oss hur många ni kommer så att vi kan se till att vi ryms i lokalen, gå till vår kontaktsida här.

Här anmäler du din fastighet till Norrtälje Energi (om du inte redan gjort det):  Länk:
http://norrtalje.stadsnatsfabriken.se/connect/index2.php
Observera att intresseanmälan ej räcker.

Mer info läggs ut på Framtid Edsbros sida kontinuerligt. Här finns även en länk till svar på vanliga frågor.

Vänliga hälsningar​
Lasse Björklund
Kontaktperson bredbandsfrågor för Framtid Edsbro

​Framtid Edsbro är en ideell och politiskt obunden grupp som verkar för Edsbros utveckling och framtid. Vi samverkar med övriga grupper och föreningar i Edsbro-området.​

Om du vill kontakta kommunens bredbandssamordnare Rasmus Lundholm: 0176-284168

Inlägg 14 september 2018

Framtid Edsbro har haft ett bra möte med kommunens bredbandssamordnare och pratat om fiberlösningen. Vi är fortfarande lite för få, ca 40%, i hela Edsbroområdet som bokat sig för en gemensam fiberaktör. Vi bör helst vara 50-60% (även om 80% är idealet). Får vi fiber så gynnar det hela orten, så att fler kan bo kvar, fler kan jobba hemifrån, föräldrar och elever kan hantera den nya e-skolplattformen, äldre ha fungerande larmtjänster osv osv. Kommunen har nyligen antagit en handlingsplan och arbetar nu för att hitta lösningar. Dels försöka trycka på fiberaktörerna, dels kunna komma med finansiella lösningar, och dels även hjälpa oss att ena oss och bli starkare tillsammans. Mötet kändes hoppfullt och så snart vi vet om aktörerna kan lösa frågan räknar vi med att bjuda in till ett möte för alla i Edsbro.

Kommunen har en antagen handlingsplan för hur hela kommunen ska få fiber och en del i den är att försöka samtala med de kommersiella aktörer som finns här (ex IP Only och Norrtälje Energi) och få dem att lösa situationen. En annan del handlar om att få till lokal samordning, dvs att få så många som möjligt i bygden (helst 80% av hushållen) att boka sig för fiber, försöka enas om en aktör så man kommer upp i en lönsam mängd samt inventera grävbolag på orten som kan anlitas. En tredje och sista del i handlingsplanen är att se om det går att skjuta till ekonomiska medel så att mindre lönsamma områden ändå kan få fiber. Kommunen själv har ingen möjlighet att bekosta all fiberutbyggnad i de områden som inte har det ännu. Enligt 2 gjorda beräkningar skulle det kosta flera miljarder (!) så därför måste de privata aktörerna fortsätta göra arbetet.

I vårt fall här i Edsbro behöver fler boka sig för fiber till samma bolag. De siffror bolagen själva sagt åt oss är att när båda kampanjerna var klara hade IP Only och Norrtälje Energi ca 25% var, innan N. Energi la ner sin. Sen verkade IP Only fått ca 40% av samtliga inom deras utvalda område (där Smara och Edsbro ingår, och troligen även Ununge), och sa att de har 60% som gräns med 50% kan gå. Så om alla som bokat sig för N. Energi också bokar sig för IP Only kommer vi kanske upp i alla fall 50%. Och får vi ännu fler så ökar chansen mer. Förhoppningsvis kommer kommunen att kunna trycka på aktörerna och så att iallafall en av dem bygger hos oss, det är vad vi hoppas. Skulle antalet bokade öka så ökar även chansen att de bestämmer sig för att bygga.

Hur går vi vidare? Ja, så snart kommunen haft möte med aktörerna hoppas vi kunna bjuda in till ett möte där bredbandssamordnaren mfl kommer att delta, troligen nu under hösten. Förhoppningsvis har vi då besked att nån bygger, annars kommer vi att diskutera alternativ. Ett sådant är att skapa en fiberförening och göra som de gjort på några ställen, men det kräver både mycket engagemang och arbete. Det kan också kräva en hel del ansvar. Som sista utväg kanske detta är en möjlighet om det skulle finnas intresserade eldsjälar som vill driva en sån förening.

Vi vill passa på att be den som funderar på att säga upp avtal med nån av aktörerna att ha lite is i magen, för det skulle annars minska möjligheterna för oss att få fiber genom att antalet bokningar sjunker. Så bättre att först invänta besked från kommunen om det kommit en lösning. Enligt bredbandssamordnaren kanske vi har ett sådant besked inom några veckor.

Vi återkommer så fort vi fått mer besked, och troligtvis med en inbjudan till möte.

Inlägg 31 augusti 2018

IP Only säger att de främst ska prioritera de påbörjade områden i kommunen, och därefter ligger vi i området Smara-Edsbro i tur för ett byggbeslut. Oklart ännu när ett sånt beslut kan komma. Upphandlingar med underleverantörer ligger pausat i väntan på byggbeslut. Till dess får vi nog sitta lugnt i båten, iallafall till våra avtal går ut. Men det känns viktigt att vi agerar så unisont inom området det går. Förhoppningsvis kommer ett byggbeslut i höst och allt går som det ska. I annat fall får vi agera enligt annan lösning (se nedan om kommunens plan).

En del har förresten undrat vad som händer med avtalen, som hos flera av oss går ut nu i november. Och så här säger IP Only: Att om man säger upp avtalet innan 24 månader så får man enligt villkoren betala en avgift. Likaså om ett byggbeslut har tagits (och man ej sagt upp sitt avtal). Vill man säga upp avtalet efter de 24 månader gått, ska man själv göra en uppsägning, men kom ihåg att inte göra det innan 24 månader. Som sagt tidigare, låt inte nån göra grävjobb på tomten innan byggbeslut är taget, då får ni stå för den kostnaden om avtalet sägs upp.

Vi har också fått besked att Norrtälje kommun, som vi skrev tidigare, har gjort en handlingsplan för hantering av de områden som ännu ej fått fiber. Den har precis godkänts av kommunfullmäktige och de närmsta veckorna startar ett projekt där man ska inventera områden och se hur man bäst kan tilldela resurser till att respektive område får byggbeslut. Där har vi även en god chans att kunna bli ett testområde i det projektet, vad det innebär återkommer vi om när vi har mer info.

Har även pratat med Skannova som äger de gamla kopparledningarna vi använder idag. Av de 4 områden i kommunen de har planerat ta ner ledningarna är inte Edsbro tack och lov. Även om Skannova tar beslut nån dag i framtiden så är det operatören (ex Telia) som informerar oss några månader innan. OBS! Om andra operatörer ringer och säger att kopparledningarna ska tas ned är det bara försäljningsknep.

Inlägg 21 juni 2018

IP Only har skickat ut info som nått en del, se länk nedan. Inte mycket matnyttigt mer än att de ändrat arbetssätt (vilket jag förstått handlar om upphandling av underentreprenörer och även slimmat sin egen organisation).

Har även pratat mera med kommunens bredbandsansvarige som säger att kommunen håller på att kartlägga vilka områden som kan komma att få extra stöd för fiber. Detta blir nog klart i september/oktober. Då vet vi förhoppningsvis dels om IP Only tagit beslut, eller om kommunen kan gå in och stödja någon av bolagen. Enligt opartiska mätningar hamnar IP Only i topp vad gäller kvalitet, vilket känns bra att höra, OM det nu blir de som gräver fiber åt oss. Fortsättning följer. Här är en länk till IP Onlys infobrev.

Inlägg 20 april 2018 .

Ännu händer inget konkret. Det är mycket interna förändringar inom IP Only, men vårt område är relativt högt upp på deras prioriteringslista och de vet att många bindningstider upphör från och med i höst, så de hoppas få klart det snart. Vi har efterfrågat bättre kommunikation utåt om vad som händer med vårt område.

Samtidigt börjar Norrtälje kommun undersöka om de kan styra upp fibergrävningen bättre i kommunen, eftersom kommunen är sämst i länet (47% utbyggt) vad gäller fiberutbyggnaden. Beslut väntas nu i vår, vi får se vad det kan leda till. Eventuellt kan de stödja ex IP Only eller så får Norrtälje Energi medel att göra utbyggnaden.

Inlägg 6 mars 2018

Uppdaterad info: Fortsatt trög process, inget beslut ännu taget. Kan bli så att de som ej ännu tecknat får en ny chans nu under våren, med ett erbjudande. IP Only hoppas dock att beslut ska tas i vår. Vi fortsätter bevaka frågan.

Inlägg 23 januari 2018

Uppdaterad info: IP Only beräknar att omförhandlingarna blir klara om några veckor, någon gång i februari om allt går väl. Först när byggbeslutet är fattat så kommer vi som vägförening att få ett avtalsförslag om dragningar i/vid vår väg.

Inlägg 5 december 2017

Uppdaterad info: IP Only håller just nu på att omförhandla anbudsofferterna från underleverantörer. Det beräknas vara klart innan årsskiftet. Sen verkar det preliminärt bli så att HELA området Smara-Edsbro-Ununge får fiber, inte bara utvalda delar. Vi återkommer i början på året och meddelar läget. Tills dess: Vet du om det finns rördragningar (el, vatten etc) bredvid eller i vägen så vänligen meddela oss här. Det är även bra att ha koll på din egen tomt var det finns rördragningar, så ni kan meddela grävföretaget.

Inlägg 19 oktober 2017

Just pratat med IP Onlys övergripande ansvarige som sa att byggbeslut ska tas senast slutet i november, men kan ske tidigare. De håller just nu på med offertförfrågningar till de som ska utföra arbetet. Och de kollar två alternativ: såväl för hela området Smara-Edsbro-Ununge som för de delområden där flest beställt fiber. Sen tidigare ligger vägarna i Bro bra till, då många här har beställt fiber. Vi får helt enkelt avvakta och se hur allt går, tills de mejlar ut till alla som beställt fiber.

Inlägg 4 september 2017

Fått besked idag av IP Only att de just nu håller på att dela upp hela området Smara, Edsbro och Ununge i mindre delar för att bestämma var man kommer att bygga fiber. Bro ligger bra till och lär enligt dem få fiber 2018, vi har gjort ett stort antal beställningar. Kampanjen är för närvarande stängd (men man kan ev pröva via deras webbsida ändå). Troligen blir en ny kampanj till priset 24.900 kr senare. Formellt byggbeslutet tas om 3-4 veckor och byggstart är planerad till våren 2018.

Inlägg 29 augusti 2017

Har försökt få klarhet hur IP Onlys fiberkampanj i Smara-Edsbro har gått, och fått veta är att kampanjen är stängd sen 23 augusti, men att det fortfarande går att boka till kampanjpriset 19.900 kr. Hur länge det gäller är än så länge oklart, så råkar du ha missat att boka så gör det idag om du vill vara säker på att få samma pris. Enligt dem så ser det positivt ut, och att byggbeslut väntas tas i sept-okt. Om det stämmer så är det inte fråga om OM utan NÄR det ska byggas fiber, men det är än så länge bara muntligt via den säljare som var på området. Vi återkommer så snart vi fått mer besked!

Inlägg 10 maj 2017

IP Only planerar fiberutbyggnad i Edsbro: Har just pratat med ansvarig på IP Only som meddelar att de har ambitionen att i höst påbörja att bygga ut fiberanslutning i hela Edsbro, Smara, Bro samt flera andra byar omkring. Beslut är dock ej taget än, utan görs först 1-2 månader efter att kampanjen som går ut 30 juni 18 aug är klar. Prognosen ser dock god ut. Har man ännu inte beställt fiber hos IP Only så går det bra att göra det på denna länk.

Norrtelje Tidning gjorde 3-4 maj ett stort reportage om fiberutbyggnaden i kommunen och intervjuade bland annat oss.
Här en länk (vissa avsnitt kräver dock NT-prenumeration).

Inlägg 10 april 2017

Ej fiber med Norrtälje Energi: Idag meddelade Norrtälje Energi att deras kampanj i Edsbro är avslutad och att de tyvärr inte kommer att bygga ut fiber i Edsbro pga för lågt intresse. De har stängt sin kampanj men man kan ändå anmäla intresse skriver de, ifall situationen ändras.

Nu inväntar vi IP Onlys deadline för sin kampanj som är förlängd till 30 juni. I nuläget har de ca 27 % bokade, och de behöver ha några till (40% kan ibland räcka). I och med att N. Energi lagt ner sin kampanj så ökar chansen att IP Only kommer att få tillräckligt många anmälda nu när många som tidigare bokat via N. Energi kommer att gå över till dem. Efter deadline kan det sen ta 4-5 veckor innan byggbeslut tas.

Så vill du ha fiberanslutning så rekommenderar vi nu att boka sig hos IP Only. Det gör du exempelvis här.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Inlägg 21 februari 2017

Hur går det med fibernätet: Flera undrar hur det går med fibernätet och idag kom IP Only ut med att de har fått in många bokningar men några till saknas. De har förlängt till 30 april som sista datum för deras rabatterade pris. Läs deras meddelande här.

Norrtälje Energi har satt 31 mars som sista datum för deras kampanj.

Vi får helt enkelt avvakta och se efter dessa datum hur läget ser ut då. Välkommen att mejla oss (kontaktuppgifter här) om du exempelvis inte redan bokat dig till någon, eller har funderingar på vem du ska välja, eller har bokat men har funderingar på om man kan boka sig för båda.

Senaste artiklarna I Norrtelje Tidning här.

Inlägg 8 december 2016

Fiberuppdatering: Nu har båda fiberföretagen förlängt sina kampanjer efter att inte kommit upp i tillräckligt många antal. Så här ser det ut för respektive bolag:

Norrtälje Energi har fått in ca 25 % anmälningar, och har därför förlängt kampanjen till 31 mars 2017. Enligt dem lär det förmodligen inte bli nån grävning år 2017.

IP Only har ungefär samma siffror och de har också förlängt sin kampanj, till 30 juni 2017.

Så, vi är där man helst inte ville hamna, att hälften valt det ena bolaget och hälften det andra. Kanske kommer bolagen överens om att en får gräva, eller så gräver bägge (samförläggning). I värsta fall drar det ut på tiden något eller ett par år, men hursomhelst lär det till sist ändå lösa sig. Kommunen kan ev styra upp det hela om det kör fast med ett s.k. samverkansavtal där man underlättar för ett bolag. Antingen får vi avvakta några månader och se vad som händer. Eller, så kan man ha ett möte där medlemmarna bestämmer sig för ett av bolagen (med hänsyn till ev bindning) och på det sättet påverkar utgången snabbare. Vad anser du? Mejla ditt svar – se våra kontaktuppgifter här

Idag i NT finns en bra artikel om fiberutbyggnaden i kommunen. Länk till artikeln här (öppnas i separat fönster).

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Bro Vägsamfällighet

Inlägg 9 november 2016

Uppdatering om fiber i Bro

Hej,

Som vi skrivit om förut så är det två kampanjer för fiber i vårt område just nu. Så här är läget just nu (7/11-16):

IP Only har ca 25 % bokningar på hela sitt område (Skebo, Ununge, Edsbro inkl Smara, Bro mm). De behöver ha 15 % till säger de, men de räknar med att fler bokningar lär komma innan 18 nov då deras kampanj går ut. De har öppet hus 7-8 nov kl 16-20 hos Langers pensionat vid Edsbro kyrka. Länk här till anmälan (öppnas i separat fönster).

Norrtälje Energi har bara området Edsbro med omnejd, och har ca 10 % bokningar än så länge, men deras kampanj går ut 30 nov, så de räknar också med att fler ska komma in. Länk här till anmälan (öppnas i separat fönster).

I vårt område Bro har 16 meddelat oss att de antingen har bokat eller ska boka. Så här är fördelningen: 6 har bokat med IP only, 6 andra har bokat med Norrtälje Energi, och ytterligare 4 kan tänka sig vilket som av bolagen. Så i Bro är det faktiskt uppe i de 40 % som bolagen kräver, ifall de bara skulle bygga just i Bro (vilket är ett möjligt scenario). Problemet är dock att det är jämt spritt mellan de två bolagen.

Så hur gör man nu undrar kanske en del. Blir det något fiber eller?
Förhoppningsvis kommer i alla fall ett av bolagen gräva, även om det inte är säkert. De behöver fler bokningar. Här är två olika alternativ:
-Om man bara kan tänka sig ett av bolagen så bokar man sig hos det. Hos IP Only blir man bunden hos dem (avtalet ska dock hävas om de bestämmer sig att inte gräva). Hos Norrtälje Energi är man inte bunden så länge man inte signerat ett skriftligt avtal, vilket först brukar ske om/när de bestämt sig för att gräva.
-En annan möjlighet som finns, om man kan tänka sig vilketdera av bolagen och om man vill ta del av bådas kampanjpris och säkerhetsställa att man verkligen får fiber i första skedet, är att boka sig hos båda bolagen. Då blir man bunden till IP Only om de bestämmer sig att gräva, och man signerar ej avtalet (endast bokar) med Norrtälje Energi. Om IP Only sen inte skulle gräva, men istället Norrtälje Energi gör det, då har man ändå rätt till deras kampanjpris, under förutsättning att IP Only hävt sitt avtal. Då signerar man avtalet först när Norrtälje Energi bestämmer sig för att gräva.

Vi har även försökt få ett direktavtal med båda bolagen, men det är inte aktuellt just nu under deras kampanjer. Skulle dessa inte resultera i ett grävbeslut så kan det däremot bli aktuellt med ett direktavtal senare (då får vi troligen bilda en separat fiberförening) även om priset inte lär bli billigare. Vi har även kontaktat ett tredje bolag Telia Öppen Fiber som också lägger nät men det lär bli dyrare.

Eftersom så många i Bro uttryckt önskan om att ansluta sig till fiberdragningen ska vi i vägsamfälligheten fortsätta försöka koordinera informationen kring detta. För frågor kring fiberanslutningen så kontakta oss – kontaktinfo här.

Här, på vår webbsida kommer info att läggas upp kontinuerligt allt eftersom. Har du idéer eller synpunkter om något på webbsidan så kontakta oss.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Bro Vägsamfällighet

Inlägg 30 oktober 2016

Som du säkert sett så har det blivit aktuellt med fiberanslutning här i Edsbro och i Bro.
Fiber är det som kommer att ersätta befintliga fasta teleledningar tror man. Telia/Skannova har sagt att man planerar ta ned telefonledningarna inom några år. Fördel med fiber är att det går mycket fortare, leder ej ström (ex blixtnedslag) och mängden data är i praktiken obegränsad. Planen är att det ska vara installerat tidigast hösten 2017.

Eftersom vägsamfälligheten är den som måste ge godkännande för eventuell grävning i vår väg/dike så vill vi gå ut med information vad som gäller. Vi vill även om möjligt koordinera inför ansökan så att det underlättar för alla som vill ha fiber.

Det har kommit erbjudanden från 2 bolag om anslutning av fiber, och båda gäller även i Bro, (tvärtemot vissa rykten). Det är Ip Only och Norrtälje Energi. Observera att erbjudandena endast gäller till 18 respektive 30 november.

Engångspriset för installation är med Ip Only 19.900 kr (då ingår allt, även grävning på tomt) och med Norrtälje Energi 19.000 kr (då tillkommer grävning på egen tomt, material ingår dock). Det finns lite andra för- och nackdelar, ex samarbetar några operatörer (ex Telia, Comhem mfl) bara med endera av bolagen. Bindningstid varierar även mellan de två bolagen.
Skulle man vilja ansluta sig senare lär det gå på ca 5000 kr extra säger bolagen.

Vi skulle vilja veta följande:
1.Är du intresserad av att beställa fiber? Föredrar du något av bolagen så ange vilket.
2.Har du redan beställt, och i så fall med vilket bolag?

Om du har någon fråga kring fiberanslutningen så fråga oss (främst vår sekreterare Lasse)! Vi har kontaktat och fått uppdaterad info från Ip Only, Norrtälje Energi samt även Telia.

Om möjligt vore det önskvärt att man väntar med beställningen tills man kommunicerat med oss. På så sätt kan vi undvika att fibernedgrävningen inte blir av pga många spritt ut ansökan på båda bolagen. De har krav på ca 40 % bokat sig. Några har dock redan hunnit boka.

Du kan svara på något av följande sätt:
-I första hand: Mejl till oss
-I andra hand: Sms eller ringa
-I tredje hand: Posta

Se kontaktuppgifter här

Ser fram mot ditt svar snarast, senast 5 november!

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Bro Vägsamfällighet

Bakgrund:

Utbyggnaden av fibernät som pågår och planeras i Norrtälje kommun har nu också blivit aktuell för Edsbro. Vår vägsamfällighet berörs genom att fibernätet mest troligt kommer att anläggas på och i anslutning till den vägmark vi disponerar. Utbyggnaden sker under förutsättning att tillräckligt intresse finns för en fiberanslutning. En utbyggnad berör därför samtliga av vägsamfällighetens medlemmar oavsett om medlemmen önskar eller avstår från anslutning. Någon särskild samfällighet har inte bildats för detta fibernätverk, och därför har Vägsamfällighetens styrelse tagit på sig att förutom frågan om det anläggningsarbete som berör vägen även samordna och förmedla information om fibernätprojektet. Detta sker opartiskt utan att ta ställning om en medlem vill vara ansluten eller inte.