Nyinflyttad

Hej och välkommen till Bro!

Som nyinflyttad längs vägen som löper genom Bro eller Ranåsvägen (se vår karta här) tillhör du också Bro
Vägsamfällighet, som sköter barmarksunderhåll och vinterväghållning. Håller vägen
godkänt skick får vi ett årligt bidrag från staten. Det är viktigt att var och en som
bor efter vägen sköter sina häckar och träd så att allmän trafik kan använda vägen.
Föreningen har föreningsstämma en gång per år (augusti/september) och har en
styrelse som sköter det löpande arbetet. Varje år skickar kassören ut en avi per post
till varje hushåll. Det är möjligt att de ni köpt fastigheten av redan har betalat årets
avgift.

Förutom att vi lägger ut kallelse till föreningsstämma, protokoll, info m.m. här på vår
webbsida så skickar vi även ut via mejl till alla som meddelat oss
sin e-postadress. Kallelsen sätts också upp på anslagstavlan i vägkorsningen till
Ranåsvägen. Har man inte tillgång till mejl kan man även be att få kallelse via sms.
Vi skulle behöva dina kontaktuppgifter – namn, adress (dit du vill ha avin skickad),
email och mobiltelefonnummer (så du får alla utskick och info). Skicka dina
uppgifter till sekreterare@broedsbro.se.

Ännu en gång välkommen till byn och jag hoppas att vi ses på föreningsstämman!

Vänliga hälsningar
Bro Vägsamfällighet