Nyinflyttad

Hej och välkommen till Bro!

Som nyinflyttad längs de vägar som löper genom Bro tillhör du också Bro Vägsamfällighet,  som sköter om våra vägar så att de håller godkänt skick. Föreningen har årsmöte en gång per år (augusti/september) och har en styrelse som sköter det löpande arbetet. Varje år skickar kassören ut avgift per post till varje hushåll som hör till vägen. Det är möjligt att den du köpte av redan har betalat årets avgift.

Förutom att vi lägger ut årsmöteskallelse, protokoll, info m.m. här på vår webbsida så skickar vi även ut via mejl till alla som meddelat oss sin epostadress. Kallelsen sätts också upp på anslagstavlan i vägkorsningen till Ranåsvägen. Har man inte tillgång till mejl kan man även be att få kallelse via sms.

Vi skulle behöva dina kontaktuppgifter – namn, adress (dit du vill ha avin skickad) och gärna mejl (så du får alla utskick och info). Skicka dina uppgifter till vår sekreterare. Det går även bra att lägga en lapp i vår ordförandes postlåda. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Återigen välkommen till byn och jag hoppas vi ses på årsmötet!

Vänliga hälsningar
Bro Vägsamfällighet