Busskur Brotorp

Brotorp busskur
Brotorp busskur

Sedan 2018 har vi en busskur på hållplats Brotorp i linjen mot Rimbo och Stockholm. Initiativet kom från Bro vägsamfällighet och togs enhälligt i beslut på årsstämma. Dialog fördes med Hällsätra vägsamfällighet som har vägen på andra sidan Roslagsvägen och likaså Bro byamäns samfällighet och båda dessa föreningar ville vara med och bidra till att det byggdes en busskur för att skydda barn, ungdom och vuxna från regn och annat väderlag. Därefter skedde ett arbete att få klart tillstånd med SL och myndigheter samt avtal med markägare. När detta var klart så var det dags att bygga kuren och i maj 2018 stod busskuren på plats och har sen dess varit till glädje för många bussåkare.

Skötsel av busskuren

Vägföreningarna delar sinsemellan upp ansvaret att hålla busskuren städad, dvs tömma papperskorg och askkopp samt vid behov plocka skräp och på andra sätt snygga upp. Men vår förhoppning är även att alla som utnyttjar busskuren ska hjälpa till att hålla snyggt och plocka upp skräp och lägga i papperskorgen i kuren och dessutom finns en fimpkruka utanför.

Bro vägsamfällighet ansvarar årligen för perioden 1 januari till 30 juni medan Hällsätra vägsamfällighet ansvarar för 1 juli till 31 december. Föreningarna håller regelbunden kontakt och gör upp om underhåll som ex målning eller rengöring.

Kontaktperson till respektive förening är:

Bro vsf: Johan Sundström 0768-517 717

Hällsätra vsf:

Finns förslag på förbättringar eller andra tips så hör av dig till någon av ovanstående.