Dikesgrävning och lite annat

Denna vecka kommer vi att rensa några igenväxta diken. Detta är ett pågående arbete, som vi kommer regelbundet att få göra, i den mån ekonomin tillåter. ”Potthålen” i vägen är just nu väldigt många pga allt regn som har kommit tidigare. Vi gör i mån av rätt väderlek ”sladdning” (skrapning) av vägen och likaså fyllningar av potthålen, men vi får ha lite tålamod med vägen denna vinter. I vår blir det en ny påfyllning av grus på vägen.