Sista infon om fiber

Uppdaterat i maj: Alla fastigheter i Bro är nu anslutna och driftsatta. Däremot får 6 fastigheter på Lindholmen/Ranås vänta på att samläggningen med Vattenfall görs 2021.

Nu i mars kommer de borra/trycka fiberledningarna under asfaltsvägarna (Almungevägen och Roslagsvägen) så att Bros fiber blir ihopkopplat med övriga Edsbro. Därefter räknar BRS att de ska blåsa in fiber i dessa tomrör som borrats, och först då driftsätts Bros fiber och går att använda. Vi hoppas att allt går enligt planerna, i annat fall kan det bli en fördröjning på nån vecka. Här följer lite mer info vad man ska tänka på nu. Till fibersidan