Grenar vid vägen

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM FASTIGHETSÄGARE OCH MEDLEM I BRO VÄGSAMFÄLLIGHET:

Vi har fått en skrivelse från Trafikverket att se till att för lågt hängande grenar över vägbanan måste sågas ner, annars riskerar vi att inte få behålla vägbidraget, som innebär hälften av våra intäkter. Så vi ber nu alla inventera sin/sina fastigheters yta mot vägen och ta ner grenar 4.6 m upp och helst 2 m in från vägkanten. Vi behöver att ni gör detta senast 5 augusti. Är man inte hemma så kan be till exempel någon granne om hjälp att mäta. Nedan finns tips på folk som åtar sig ta ner grenar, ifall man inte vill/kan göra det själv. Är inte grenarna borttagna senast 5 augusti tvingas vi i styrelsen att se till att detta görs, och sen skicka räkningen till fastighetsägaren, vilket vi helst vill undvika. Även om de flesta sköter sin gräns bra mot vägen, hoppas vi att alla kan hjälpas åt i detta, då det är en avgörande fråga för vägens framtid och ekonomi. Vet du att din granne som är bortrest har utskjutande grenar över vägen kan du mejla/ringa denne och informera eller erbjuda dig göra något. Tack på förhand för att vi hjälps åt med detta!

Tips på de som kan ta ned grenar och ska ha ansvarsförsäkring:

Niklas Breidenskog tel 076-134 40 62.  Leif Staf tel 070-227 82 57.  Triact AB tel 073-679 87 85

Om du behöver kontakta oss i styrelsen kring detta: Till vårt kontaktformulär.

 

Årsstämma och stadgeförslag

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för Bro Vägsamfällighet lördag 14 september kl 13.00 i Edsbro församlingshem (vid kyrkan) Obs! ny lokal. Kaffe & te´ serveras.  Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 augusti (länk till kontaktsidan här). Styrelsen har förslag på nya stadgar (länk här) och höjning av avgiften per andel med 50 kr. Dagordning för stämman hittar du här.

Varmt välkommen!

Fibernytt

Här är lite info efter ett bra möte med kommunens bredbandssamordnare där vi pratat om fiberlösningen. Vi är fortfarande lite för få, ca 40%, i hela Edsbroområdet som bokat sig för en gemensam fiberaktör. Vi bör helst vara 50-60% (även om 80% är idealet). Får vi fiber så gynnar det hela orten, så att fler kan bo kvar, fler kan jobba hemifrån, föräldrar och elever kan hantera den nya e-skolplattformen, äldre ha fungerande larmtjänster osv osv. Kommunen har nyligen antagit en handlingsplan och arbetar nu för att hitta lösningar. Dels försöka trycka på fiberaktörerna, dels kunna komma med finansiella lösningar, och dels även hjälpa oss att ena oss och bli starkare tillsammans. Mötet kändes hoppfullt och så snart vi vet om aktörerna kan lösa frågan räknar vi med att bjuda in till ett möte för alla i Edsbro. Läs mer här.

Ny info om fiber

OBS! Kommande uppdateringar skrivs i första hand i fliken Fiberanslutning, så titta där (länk).

Just pratat med IP Onlys övergripande ansvarige som sa att byggbeslut ska tas senast slutet i november, men kan ske tidigare. De håller just nu på med offertförfrågningar till de som ska utföra arbetet. Och de kollar två alternativ: såväl för hela området Smara-Edsbro-Ununge som för de delområden där flest beställt fiber. Sen tidigare ligger vägarna i Bro bra till, då många här har beställt fiber. Vi får helt enkelt avvakta och se hur allt går, tills de mejlar ut till alla som beställt fiber.

Fibern närmar sig

Fått besked idag av IP Only att de just nu håller på att dela upp hela området Smara, Edsbro och Ununge i mindre delar för att bestämma var man kommer att bygga fiber. Bro ligger bra till och lär enligt dem få fiber 2018, vi har gjort ett stort antal beställningar. Kampanjen är för närvarande stängd (men man kan ev pröva via deras webbsida ändå). Troligen blir en ny kampanj till priset 24.900 kr senare. Formellt byggbeslutet tas om 3-4 veckor och byggstart är planerad till våren 2018.

Hur går det med fibern?

Har försökt få klarhet hur IP Onlys fiberkampanj i Smara-Edsbro har gått, och fått veta är att kampanjen är stängd sen 23 augusti, men att det fortfarande går att boka till kampanjpriset 19.900 kr. Hur länge det gäller är än så länge oklart, så råkar du ha missat att boka så gör det idag om du vill vara säker på att få samma pris. Enligt dem så ser det positivt ut, och att byggbeslut väntas tas i sept-okt. Om det stämmer så är det inte fråga om OM utan NÄR det ska byggas fiber, men det är än så länge bara muntligt via den säljare som var på området. Vi återkommer så snart vi fått mer besked!

Kallelse till årsmöte 10/9

Alla medlemmar i Bro Vägsamfällighet, hälsas varmt välkomna till årsmöte söndagen den 10 september kl 14.00 i Edsbro Bygdegård. Kaffe & té serveras.

Dagordning finns här. Vill du skicka in en motion så kan du göra det genom att mejla eller posta –  våra kontaktuppgifter här.  Vi behöver ha din motion senast 5 september. Styrelsen föreslår i år en höjning av andelsavgiften med 50 kr/andel för kommande kantskärning m.m.

Du som vill ha fiberanslutning till din fastighet så har IP Only (som enda kvarvarande bolag) förlängt sin kampanj till 31 juli 18 aug. Läs mer här.