Kallelse till föreningsstämma

Medlemmar i Bro vägsamfällighet är välkomna till föreningsstämma söndagen den 27 augusti 2023 kl. 13.00 i Edsbro församlingshem vid kyrkan. Kaffe och te serveras.

Motioner ska vara inkomna senast 1 juni. Mejla johan68sundstrom@gmail.com eller marianne@ellerud.se eller posta: Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro

Kallelse med dagordning hittar du här >>

(Protokoll efter stämman hittar du här >>)

Hälsningar Styrelsen i Bro vägsamfällighet