Grenar vid vägen

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM FASTIGHETSÄGARE OCH MEDLEM I BRO VÄGSAMFÄLLIGHET:

Vi har fått en skrivelse från Trafikverket att se till att för lågt hängande grenar över vägbanan måste sågas ner, annars riskerar vi att inte få behålla vägbidraget, som innebär hälften av våra intäkter. Så vi ber nu alla inventera sin/sina fastigheters yta mot vägen och ta ner grenar 4.6 m upp och helst 2 m in från vägkanten. Vi behöver att ni gör detta senast 5 augusti. Är man inte hemma så kan be till exempel någon granne om hjälp att mäta. Nedan finns tips på folk som åtar sig ta ner grenar, ifall man inte vill/kan göra det själv. Är inte grenarna borttagna senast 5 augusti tvingas vi i styrelsen att se till att detta görs, och sen skicka räkningen till fastighetsägaren, vilket vi helst vill undvika. Även om de flesta sköter sin gräns bra mot vägen, hoppas vi att alla kan hjälpas åt i detta, då det är en avgörande fråga för vägens framtid och ekonomi. Vet du att din granne som är bortrest har utskjutande grenar över vägen kan du mejla/ringa denne och informera eller erbjuda dig göra något. Tack på förhand för att vi hjälps åt med detta!

Tips på de som kan ta ned grenar och ska ha ansvarsförsäkring:

Niklas Breidenskog tel 076-134 40 62.  Leif Staf tel 070-227 82 57.  Triact AB tel 073-679 87 85

Om du behöver kontakta oss i styrelsen kring detta: Till vårt kontaktformulär.