Föreningsstämma 30 augusti 2020

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för Bro Vägsamfällighet söndag 30 augusti – 2020 kl 14.00 i Edsbro församlingshem vid kyrkan. Kaffe & té serveras. 

Vi ombeds följa corona-råden, med hålla avstånd, ha god handhygien samt stanna hemma om man är sjuk eller har symptom.

Pga coronaläget finns i år möjlighet för ombud att representera upp till 3 personer, fullmakt ska uppvisas vid stämman.

Motioner ska vara inkomna senast 9 augusti – mejla sekreterare@broedsbro.se
eller posta: Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro

Dagordning hittar du här. Mer info finns på föreningssidan, där protokoll också läggs ut.

Varmt välkommen!