Årsstämma och stadgeförslag

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för Bro Vägsamfällighet lördag 14 september kl 13.00 i Edsbro församlingshem (vid kyrkan) Obs! ny lokal. Kaffe & te´ serveras.  Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 augusti (länk till kontaktsidan här). Styrelsen har förslag på nya stadgar (länk här) och höjning av avgiften per andel med 50 kr. Dagordning för stämman hittar du här.

Varmt välkommen!